The Art Collection

 • Butterflies

  SKU: E32C
  60.00 €
 • Butterflies in the City

  SKU: E32D
  60.00 €
 • Collaboration III

  SKU: GS07C
  62.00 €
 • The olive set

  SKU: i63
  64.00 €
 • City I

  SKU: E32A
  65.00 €
 • ‘Trireme’ box

  SKU: TM179
  65.00 €
 • Olive Wreath II

  SKU: K17
  65.00 €
 • The Acropolis

  SKU: TP03
  66.00 €
 • ‘The Olive’ box

  SKU: SR03
  66.00 €
 • Nike

  SKU: GS10
  69.00 €
 • Hermes

  SKU: GS11
  75.00 €
 • Runners_triple

  SKU: GS01C
  79.00 €
 • Oliva

  SKU: TM78
  82.00 €
 • On the top of the world

  SKU: GS355
  89.00 €
 • Laurel wreath_oro_large

  SKU: EM01
  89.00 €
 • To the top

  SKU: GS356
  89.00 €
 • Constant motion

  SKU: GS31
  89.00 €
 • Laurel wreath_oro_small

  SKU: EM02
  89.00 €
 • Laurel wreath_oro_large

  SKU: EM01
  90.00 €
 • Parthenon in a box

  SKU: SR08
  96.00 €
 • Total Gold

  SKU: EM15
  96.00 €
 • Wings_Award

  SKU: TM344
  99.00 €