The Art Collection

 • Aegean Blue

  SKU: MA80
  17.90 €
 • Antefix box

  SKU: TM169
  39.00 €
 • Antefix cardholder

  SKU: TM170
  34.00 €
 • Antefix Oro

  SKU: EM07
  52.00 €
 • Antefix paperweight

  SKU: TM180
  22.00 €
 • Antefix silver

  SKU: EM08
  52.00 €
 • Archaic Symbol cardholder

  SKU: TM176
  38.00 €
 • Asclepius

  SKU: GS08
  52.00 €
 • Black Olive tree

  SKU: SR28
  23.90 €
 • Butterflies

  SKU: E32C
  60.00 €
 • Butterflies in the City

  SKU: E32D
  60.00 €
 • Cardholder in marble

  SKU: MA62
  30.00 €
 • Chess

  SKU: EM18
  290.00 €
 • City I

  SKU: E32A
  65.00 €
 • City II

  SKU: E32B
  80.00 €
 • Coin

  SKU: GS12
  26.00 €
 • Collaboration I

  SKU: GS07A
  23.00 €
 • Collaboration II

  SKU: GS07B
  35.00 €
 • Collaboration II on acrylic

  SKU: GS07b_acrylic
  36.90 €
 • Collaboration III

  SKU: GS07C
  51.00 €